ธนาคาร ชื่อบัญชี / สาขา เลขที่บัญชี
กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
สาขา สีลม
7892086448
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
สาขา นวลจันทร์
1492332441