Dermasensa (เดอร์มาเซนซา)
ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ผิวหนังและแพทย์ด้านศัลยกรรมพลาสติกจากประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 20 ท่าน ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นั้นคือกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสําอางที่สร้างขึ้นโดยแพทย์ผู้ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาคนไข้ จึงเกิดเป็นแบรนด์ที่ให้ความใส่ใจกับผลลัพท์ที่พิสจูน์และใช้ได้จริง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลรักษาคนไข้กว่าครึ่งล้านคน ทําให้ Dermasensa สามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพท์ที่ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม Anti-aging , Brightening, Acne & Oil, Sensitive, Dry skin และ Exfoliating โดยการใช้โทนสีในการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมและง่ายกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของสภาพผิว จึงมั่นใจได้ว่ากลุ่มลูกค้าจะสัมผัสกับประสบการณ์อันล้ำลึกด้วยส่วนผสมที่สามารถซึมลึกลงสู่ผิวได้อย่างทรงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง